ไปดูคนพิการผนึกกำลังเปลี่ยน“ภาระ”ให้เป็น“พลัง”ที่”ศูนย์ฝึกคนพิการอาซี่ยนฯ”

เมื่อคนพิการกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันนำโดย ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้พิการทางสายตา เพื่อพยายามผลักดันให้คนพิการก้าวข้ามความพิการสู่สังคมเสมอภาคอย่างมีศักดิ์ศรีสามารถประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตนเองได้ และไม่เป็นภาระต่อสังคม จึงเป็นที่มาของ”ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน (เชียงดาว)”

เปิดอาณาจักร“ศูนย์ฝึกคนพิการอาเซียน” ความหวังของคนพิการ

แม้คณะนักปั่น “คนตาดี ช่วยคนตาบอด” 40 กว่าชีวิต จะเข้าเส้นชัย “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน”  มิใช่แค่ว่า “คนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิด” หากมุ่งสู่เป้า “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” อำเภอเชียงดาว อาณาจักรที่ทุกคนจะใช้ชีวิตเท่าเทียมกัน