กรุงศรีรับ 2 รางวัล Best CEO & The Asset Corporate ด้าน ESG [PR.NEWS]

ทั้งสองเป็นรางวัลจาก The Asset นิตยสารชั้นนำในเอเชีย โดยเป็น Best CEO สาขาการเงินและการธนาคาร The Asset Corporate Award – Platinum 2017 โดดเด่น สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล