ธนาคารกรุงเทพ หนุนผู้ประกอบการเปลี่ยนผ่านสู่ BCG Model ชู Best Practice ​ส่งต่อคุณค่าธุรกิจให้เติบโตได้ตลอดซัพพลายเชน

บทบาทสำคัญของภาคการเงิน คือการเข้ามาช่วยเหลือการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าในช่วงเปลี่ยนผ่านต่างๆ เพื่อสร้างให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในปัจจุบัน ที่การทำธุรกิจต้องมีมากกว่าแค่การเติบโตของยอดขายหรือกำไร แต่ต้องสามารถขับเคลื่อธุรกิจโดยไม่สร้างผลกระทบเชิงลบทั้งต่อผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ สังคม รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งประเด็นที่ภาคธุรกิจต่างๆ ต้องให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน

การกลับมาของ ‘โออิชิ แกรนด์’ พร้อมการสร้าง Best Practice สู่เป้าหมาย ‘Zero Food Waste ​2030’ ​ตอกย้ำ Authentic Japanese Food

หลังปิดให้บริการไปราว 5 เดือน วันนี้ ‘โออิชิ แกรนด์ สยามพารากอน’ ได้กลับมาเปิดให้บริการลูกค้าอีกครั้ง ใน​พื้นที่ใหม่ บริเวณชั้น 4 โซน ฟู้ด พาสสาจ (ฝั่งนอร์ธ) ด้วยบรรยากาศและคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างไปจากเดิม ทั้งต่างไปจากสิ่งที่โออิชิ แกรนด์ เคยเป็น และยังต่างจากวิธิคิดของร้านอาหารในรูปแบบบุฟเฟต์ทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันอีกด้วย