ปั่นล่องใต้ไปหา Rainbow Warrior เรือรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

อาสาสมัครนักปั่น 35 คน ร่วมปั่นจักรยาน Bike for 100% Renewable Energy จากกกทม. ไปสงขลา เพื่อรณรงค์เรื่องพลังงานหมุนเวียน ร่วมกิจกรรมกับเรือ Rainbow Warrior เรือรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของกรีนพีซ