Isan BCG Expo 2022 ​มหกรรม ขับเคลื่อน ‘อีสาน’ ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน ด้วย ‘นวัตกรรมความยั่งยืน’

Isan BCG Expo 2022 งานมหกรรมนวัตกรรมยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานและครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Collaboration : ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ นำโดย Khon Kaen Innovation Centre (KKIC) และกลุ่มมิตรผล ร่วมกับ 50 เครือข่ายพันธมิตร ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อยกระดับ ‘อีสาน’ ให้เป็นศูนย์กลางสร้างเศรษฐกิจไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน

กรุงเทพฯ ท็อปฟอร์มเมือง MICE Destination ด้านใช้ศักยภาพจากบุคลากรสูงสุดในเอเชียแปซิฟิก และ TOP 6 ของโลก

กรุงเทพมหานครขึ้นแท่น MICE Destination อันดับ 1 ในเอเชียแปซิฟิก และอันดับ 6 ของโลก ด้านเมืองที่มีบุคลากรในสมาคมระหว่างประเทศใช้บทบาทช่วยดึงงานประชุมนานาชาติเข้าสู่ประเทศสูงสุด