จะเป็น Chef พันธุ์ใหม่ Sustainable Chef Table ต้องรู้อะไรบ้าง ?

เลือกสรรวัตถุดิบตามฤดูกาล คือการเคารพธรรมชาติ ไม่บังคับธรรมชาติด้วยการใช้สารเคมี เพื่อให้เกิดผลผลิตนอกฤดู ต้องศึกษาถึงแหล่งที่มาของอาหาร ทำให้เราเห็นคุณค่าของอาหารอย่างแท้จริง พยายามใช้วัตถุดิบทุกส่วนให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อให้มีส่วนที่เหลือทิ้งน้อยที่สุด