ผลวิจัย Booking.com ชี้ 2561 เทรนด์ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาแรง

การได้เห็นผลกระทบทางด้านลบ จากการท่องเที่ยวที่มีต่อจุดหมายต่างๆ ได้กลายมาเป็นแรงผลักดันสำหรับนักท่องเที่ยว ในการรักษาสิ่งแวดล้อม  Booking.com เผย ปี 2561 นักเดินทาง 68 % วางแผนจะพักในที่พักซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว  65 %