คนไทย 80% เผชิญปัญหาสุขภาพจิต ทั้งเหงา ซึมเศร้า ไม่มั่นใจ นอนไม่หลับ ผู้บริโภคมองหาโซลูชั่นส์ด้าน Mental Health จากแบรนด์

Mintel (มินเทล)  เผยผลสำรวจผู้บริโภคชาวไทย ผ่านอินเตอร์เน็ต อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 2,000 ราย ช่วงระยะ 6 เดือน ก่อนเดือนกุมภาพันธ์​  2565 พบว่า  ผู้บริโภคคนไทยประมาณ 8 ใน 10 ต่างประสบปัญหาทางด้านสุขภาพจิต