Coca-Cola ระงับการโฆษณาสินค้าชั่วคราวเพื่อนำเงินมาช่วยบรรเทาสถานการณ์ COVID-19

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Coca-Cola ประเทศฟิลิปปินส์ได้ออกมาประกาศว่าจะระงับการโฆษณาสินค้าชั่วคราวเพื่อนำเงินมาช่วยบรรเทาสถานการณ์ COVID-19 โดยบริษัทได้กล่าวในแถลงการณ์ว่าจะนำเงินจำนวน 150 ล้านเปโซเพื่อนำมาจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และจัดส่งอาหารให้กับครอบครัวที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 พร้อมกันนี้จะแจกจ่ายเครื่องดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสนับสนุนร้านรวงขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ด้วย