การเติบโตของ EV ในกัมพูชา เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 800%

ในช่วง 5 เดือนแรกของ ปี2565 (ม.ค.-พ.ค.)  มีการจดทะเบียนรถยนต์ EV ในกัมพูชา จำนวน 84 คัน เพิ่มชึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่มีจำนวน 9 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 800% หรือ 8 เท่าตัวเลยทีเดียว