“บิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น” คาเธ่ย์ แปซิฟิค เดินแผนความยั่งยืน สู่เป้าหมายสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2593

เมื่อธุรกิจสายการบินเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศราวๆ 3% จากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลก คาเธ่ย์ แปซิฟิค จึงมองเห็นถึงความรับผิดชอบที่ต้องชดเชยผลกระทบดังกล่าว ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสายการบินที่ให้ความสำคัญกับแนวทางทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

วิกฤติโควิดแพร่พิษใส่ Cathay Pacific เคยโกยผู้โดยสารวันละ1แสนวันนี้เหลือเพียง 582คน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) กำลังส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆอย่างรุนแรง โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศที่หลายๆบริษัทต่างหามาตรการรองรับทุกรูปแบบเพื่อพยุงธุรกิจไว้