ถอดบทเรียนบริหาร “ sustain hotel “ ไม่ยากอย่างที่คิด

“ เราต้องพยายามทำให้เรื่อง sustainable ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ต้องปลูกจิตสำนึกของคนให้ตระหนักถึงเรื่องนี้ก่อน จนกลายเป็นนิสัย เมื่อถึงตอนนั้น sustainable ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากที่จะทำอีกต่อไป เพราะ sustainable ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาล ไม่ใช่เรื่องขององค์กร แต่เป็นเรื่องของเราทุกคน”