ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ ผู้ประกอบการไทย แค่ 1 ใน 4 เท่านั้น ที่มีการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ผลสำรวจการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า มีผู้ประกอบการจากการสำรวจเพีย​ง 1 ใน 4 หรือ 25% เท่านั้น ที่เริ่มปรับตัวเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของบริษัท​