เกาหลีใต้โชว์แผนที่จำลองการฟื้นฟูสภาพอากาศ ชี้พื้นที่โลก 89% ​ยังเสี่ยง​ แม้จะลดก๊าซเรือนกระจกได้เท่ายุคก่อนอุตสาหกรรมก็ตาม

น่าจะเป็นผลการศึกษาที่สร้างความวิตกให้ชาวโลกได้อยู่ไม่น้อย เมื่อทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยยอนเซ ประเทศเกาหลีใต้ ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการกู้คืนสภาพอากาศ ตีพิมพ์ผ่านวารสาร Nature Climate Change พร้อมแสดงแผนที่โลกจำลองการกู้คืนสภาพอากาศเป็นครั้งแรกของโลก