โลตัส ประกาศ Vision 2030. Actions every day. วางรากฐานความยั่งยืนทุกมิติ ที่ขับเคลื่อนได้ทุกวัน ย้ำผู้นำ New SMART Retail

โลตัส ประกาศนโยบายด้านความยั่งยืน “Vision 2030. Actions every day.” วางแผนขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกมิติธุรกิจค้าปลีกพร้อมโรดแม็พการขับเคลื่อนเพื่อให้สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน ตอกย้ำฐานะ New SMART Retail ตามนโยบายที่ ​คุณสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย ได้ประกาศไว้