Walmart จับมือ TerraCycle ตั้งจุดรีไซเคิลขยะพลาสติกทุกประเภทจากครัวเรือน​ หวังลดปริมาณตกค้างในธรรมชาติ

การนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์แทนการเพิ่มปริมาณขยะในหลุมฝังกลบ นับเป็นเป้าหมายสำคัญข้อหนึ่งในการดำเนินงานของห้างค้าปลีกใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ อย่าง Walmart ที่ตั้งเป้าปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี 2040