เบื้องหลังอาหารถูกทิ้งเป็น “ขยะ” ทั้งที่ยังกินได้

อาหารยังกินได้ แต่ถูกทิ้งเป็น “ขยะ” จากบ้าน 13,000 ล้านปอนด์ จากธุรกิจบริการกว่า 3 พันล้านปอนด์ เป็นปัญหาใหญ่ในสหราชอาณาจักร Tesco คลายความกังวลกับฉลากที่ระบุวันที่ควรบริโภคก่อน (Best Before Dates) ของสินค้าประเภทผักและผลไม้กว่า 70 รายการเพื่อลดขยะอาหาร