“บริทาเนีย” จับมือ “มูลนิธิศุภนิมิตฯ” ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานใน 23 ไซต์ก่อสร้าง ลุยโครงการ “GOOD FOR ALL” อบรมผู้รับเหมา-แรงงานข้ามชาติดูแลสุขภาพกาย-ใจ

“บริทาเนีย” ตอกย้ำความสำคัญของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมครบทุกมิติ ผนึกกำลัง “มูลนิธิศุภนิมิตฯ” ปั้นโครงการ “GOOD FOR ALL” ขับเคลื่อนความช่วยเหลือ เสริมสร้าง และยกระดับคุณภาพชีวิต สุขภาพกาย–สุขภาพใจแรงงานข้ามชาติสตรีและครอบครัวในแคมป์ก่อสร้างให้ดีขึ้น เดินหน้ากิจกรรมเวิร์คช้อปกับผู้รับเหมาและแรงงาน 3 เดือน ครอบคลุมไซต์ก่อสร้าง 23 โครงการทั่วกรุงเทพฯ–ปริมณฑล สานต่อพันธกิจ “B The Goodness” มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง