Dow หนุน ‘ลด โลก เลอะ’ สร้างพฤติกรรมแยกขยะในครัวเรือน

ดาว ประเทศไทย จัดกิจกรรม “ลด โลก เลอะ” ส่งสามล้อไฟฟ้าวิ่งรับบริจาคพลาสติกใช้แล้ว เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและนำพลาสติกใช้แล้วมาหมุนเวียนสร้างประโยชน์ โดยร่วมมือกับเทศบาลเมืองบ้านฉาง นำร่องรณรงค์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง จ.ระยอง ดีเดย์ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา

DOW หนุน “มือวิเศษ X วน” ย้ำปัญหาพลาสติกที่ยั่งยืนต้องสร้างการมีส่วนร่วม

เพื่อขับเคลื่อน roadmap การจัดการขยะพลาสติกของประเทศ DOW จับมือกับภาคีเครือข่าย PPP Plastics กว่า 60 องค์กร ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะ พลาสติกผ่านโครงการ “มือวิเศษ X วน” ตั้งจุดรับบริจาค”ถุงวน” 300 จุดในกทม.และปริมณฑล พร้อมนำKnowhow ของดาวพัฒนาขยะพลาสติกแบบยั่งยืนด้วยแนวคิดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (economic value)