อิเกียจะยุติการขายสินค้าพลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง !

หลอด จาน ถ้วย ถุงแช่แข็ง ถุงขยะ รวมถึงจานและถ้วยกระดาษเคลือบพลาสติก หยุดขายในสโตร์อิเกียทั่วโลกให้ได้ ภายในวันที่ 1 มกราคม 2563 ตามกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ชื่อ People and Planet Positive เป็นตัวกำหนดแนวทางการดำเนินงานของอิเกียทั่วโลก