เด็นโซ่ ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ ฉลอง 5 ทศวรรษ ย้ำผู้นำเทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยลดคาร์บอน พร้อมตั้งเป้า Carbon Neutrality ปี 2035

เด็นโซ่ ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ ฉลอง 5 ทศวรรษ เร่งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามแนวทางความยั่งยืน ตั้งเป้าเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2035 (พ.ศ. 2578)