เปิดแนวทาง SME พิชิตยุค “VUCA World” เซเว่นฯ แนะเคล็ดลับยกระดับองค์กรขนาดย่อมสู่ธุรกิจขับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรม”

สถานการณ์ของโลกที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากทั้งเทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ ภาวะโลกร้อน จนสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อองค์กรทุกขนาดทุกระดับ หรือที่เรียกว่า“วูก้า” หรือ VUCA ประกอบด้วย 1.Volatility ความผันผวน 2.Uncertainty ความไม่แน่นอน 3.Complexity ความซับซ้อน และ 4.Ambiguity ความคลุมเครือ ซึ่งปัจจุบันมีหลายปัจจัยเร่งให้ทุกคนตกอยู่ในยุค VUCA World แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้