Mercy is Power ชวนคนไทยรวมพลังไม่ซื้อ-ไม่ขาย-ไม่ครอบครองเครื่องรางจากช้างและเสือ

ความต้องการผลิตภัณฑ์จากงาช้างและเสือ เพื่อทำเครื่องรางนับได้ว่าเป็นหนึ่ง ในปัจจัยสำคัญที่นำไปทำการค้าสัตว์ปาแบบผิดกฎหมาย เพื่อร่วมแก้ไขปัญหานี้แคมเปญ ‘Mercy is Power – พลังที่แท้จริง เกิดจากความเมตตาชีวิตช้างและเสือ’ รณรงค์ให้คนไทยทุกคนร่วมให้คำมั่นสัญญาพร้อมกับดาราและผู้มีชื่อเสียงใน โลกโซเชียล เช่น ชอรรี่-เขมอัปสร และวรรณสิงห์ประเสริฐกุล ว่าจะไม่ซือไม่ครอบครองเครื่องรางจากงาช้างและ เสือ เพื่อปกป้องและอนุรักษ์ช้างและเสือ