Mercy is Power ชวนคนไทยรวมพลังไม่ซื้อ-ไม่ขาย-ไม่ครอบครองเครื่องรางจากช้างและเสือ

ความต้องการผลิตภัณฑ์จากงาช้างและเสือ เพื่อทำเครื่องรางนับได้ว่าเป็นหนึ่ง ในปัจจัยสำคัญที่นำไปทำการค้าสัตว์ปาแบบผิดกฎหมาย เพื่อร่วมแก้ไขปัญหานี้แคมเปญ ‘Mercy is Power – พลังที่แท้จริง เกิดจากความเมตตาชีวิตช้างและเสือ’ รณรงค์ให้คนไทยทุกคนร่วมให้คำมั่นสัญญาพร้อมกับดาราและผู้มีชื่อเสียงใน โลกโซเชียล เช่น ชอรรี่-เขมอัปสร และวรรณสิงห์ประเสริฐกุล ว่าจะไม่ซือไม่ครอบครองเครื่องรางจากงาช้างและ เสือ เพื่อปกป้องและอนุรักษ์ช้างและเสือ

แคมเปญ ‘Mercy is Power – พลังที่แม้จริงเกิดจากความเมตตาชีวิตช้างและเสือเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างเครือข่าย เฝ้าระวังการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า หรือ TRAFFIC ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และโครงการพัฒนาแห่ง สหประชาชาติ (UNDP) ด้วยการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

งานรณรงค์นี้ต้องการที่จะท้าทายความเชื่อของคนไทยว่า การซื้อและครอบครองเครื่องรางจากงาช้างและเสือมีผลทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงหรือ เพราะตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้า ล้วนเกิดขึ้นจากความพยายาม และ ความมุ่งมั่นของตน หาใช่มาจากการครอบครองเครื่องรางที่ทำขึ้นจากการฆ่า การละเว้นและเมตตาชีวิตสัตว์ป่าคือพลังที่แท้จริง โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ซื้อ ไม่ครอบครองเครื่องรางจากงาช้างและเสือได้ที่ www.mercyispower.com และรับยันต์อีเล็กโทรนิค เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคำมั่นดังกล่าว

ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ภารกิจหลัก ของกรมอุทยานฯคือการอนุรักษ์ปกป้องและฟื้นฟูชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าผมเชื่อว่า แคมเปญ ‘Mercy is Power’จะประสบ ความสำเร็จในการกระตุ้นเตือน รวมทั้งเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการใช้เครื่องรางที่ทำจากงาช้างและเสือ อัน จะแรงหนุนให้การค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายลดน้อยลงได้”

ในปัจจุบันการครอบครองผลิตภัณฑ์จากงาช้างนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เว้นแต่ผู้ครอบครองจะขึ้นทะเบียนภายในปี 2558 หรือก่อนหน้านั้น ทั้งนี้เป็นเพราะรัฐบาลไทยได้ยกระดับพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งการยกระดับนี้ รวมไปถึงการเพิ่มบทลงโทษทั้งจำและปรับ

ดารารัตน์ วีระพงษ์ผู้ จัดการโครงการอาวุโส TRAFFIC กล่าวว่า “แนวทางที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์ ช้างและเสือในระยะยาวได้นั้นคือ การใช้เครื่องมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและพฤติกรรม (Social and Behavioral Change) ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย โดยแคมเปญ ‘Mercy is Power’ ได้ใช้พลังผลักดันทางสังคม และการเล่าเรื่องอย่าง 2 สร้างสรรค์มาใช้เพื่อเปลี่ยนความเชื่อที่ว่า การพรากชีวิตมาทำเป็นเครื่องรางสามารถทำให้โชคดีและเสริมบารมีเรารู้สึกตื่นเต้นที่ แคมเปญนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนรวมถึง พระภิกษุ ดารา ผู้มีชื่อเสียงในโซเชียลมีเดีย รวมทั้งองค์กรพันธมิตรต่างๆ ที่ร่วมกันผลักดันให้แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จ”

TRAFFIC รายงานว่า เฉพาะในประเทศไทย จากปีพ.ศ.2543 ถึงปีพ.ศ.2561 มีคดีเกี่ยวกับเสือที่จับได้จำนวน 49 คดีและยึด เสือของกลางได้มากถึง 369 ตัว และจนถึงปีพ.ศ.2563 ได้มีการบุกจับเพิ่มขึ้นอีก 6 ครั้งและสามารถยึดเสือของกลางได้เพิ่มอีก 24 ตัว นอกจากนี้ TRAFFIC ยังได้มีการติดตามการค้างาช้างออนไลน์และพบว่า ในการสำรวจเพียงแค่ 5 วันในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีการขายผลิตภัณฑ์จากงาช้างจำนวนกว่า1,000 รายการ

“บรรทัดฐานทางสังคมที่มีต่อเครื่องรางจากงาช้างและเสือนั้นเปลี่ยนแปลงไป คนจำนวนมากเริ่มเข้าใจว่า การซื้อหรือการ ครอบครองเครื่องรางจากงาช้างและเสือส่งผลลบต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าและเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ การลดความต้องการ ครอบครองผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าสามารถยุติการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายและช่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ได้ การเปิดตัว แคมเปญ ‘Mercy is Power’ โดยความร่วมมือกับ TRAFFIC และกรมอุทยานฯ สามารถตอกย้ำแนวคิดเชิงบวกนี้ และหวังว่าจะ สามารถยุติการค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายได้ตลอดไป” ม.ร.เรอโนด์ เมเยอร์ผู้แทน UNDP ประจำประเทศไทยกล่าว

แคมเปญยังได้นำเสนอคลิปวิดีโอสั้น 3 ชุด ที่เผยแพร่ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้งFacebook และ YouTube โดยคลิบสั้นนั้นมี สาระเตือนใจจากพระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยร่วมให้คำมั่นว่า จะไม่ซื้อและไม่ ครอบครองเครื่องรางจากงาช้างและเสือ โดยสามารถดาวน์โหลดยันต์อีเล็กโทรนิคได้จาก www.mercyispower.com และใช้ แฮชแท็ก #MercyisPower #ยัน(ต์)ว่าดียัน(ต์)ว่าได้บุญ #ละเว้นชีวิตช้างเสือคือพลัง

รวมถึงเหล่าผู้มีชื่อเสียงและรักษ์สิ่งแวดล้อมมากมายกว่า 20 คน เช่น เชอรี่-เข็มอัปสร, แพทริเซีย กู๊ด, นุ่น-ศิรพันธ์, คุณท็อป-พิพัฒน์, วรรณสิงห์ ประเสริฐกุลและมารีญา พูลเลิศลาภ ได้เข้าร่วมและสนับสนุนแคมเปญนี้ผ่านทางสื่อออนไลน์ของแต่ ละท่าน ซึ่งจะเริ่มขึ้นก่อนวันเสือโลกในวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 ที่จะถึงนี้

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับแคมเปญ ‘Mercy is Power – พลังที่แท้จริงเกิดจากความเมตตาชีวีิตช้างและเสือ’ ได้ที่ www.mercyispower.com

Stay Connected
Latest News