Unilever & Savers ร่วมทีมรับมือขยะเสื้อผ้า@ New York Fashion Week

นำแคมเปญ I Give a Sh!rt ของ Savers กลับมาทำซ้ำ เพื่อให้เห็นว่าขยะเสื้อผ้า 10.5 ล้านตันถูกโละทิ้งทุกปี ซึ่งสินค้าขจัดคราบและเหงื่อของ Unilever 5 แบรนด์ ช่วยเรื่องนี้บนเสื้อผ้าใ้ห้หายได้