ใครจะไปยกมือขึ้น @ SDGs & HER

SDGs & HER คือการแข่งขันออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการสตรี เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเธอสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ผ่านทางการดำเนินธุรกิจของพวกเธออย่างไร