Browsing the "sea life" Tag

เมื่อโลกหยุดความเคลื่อนไหวเพราะโควิด ก็ได้เวลาสัตว์น้ำกลับมามีความสุข

28 May 2020 | by Panee

การจำกัดการเดินทางที่ทำให้เราต้องกักตัวอยู่บ้านในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นอกจากจะเป็นการหยุดการแพร่เชื้อโรคแล้ว ยังส่งผลดีต่อคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ และความสงบของท้องถนนที่เป็นตัวกระตุ้นให้สัตว์น้อยใหญ่อยากออกมาวิ่งเล่นนอกเขตป่า เช่นเดียวกัน ท้องทะเลเมื่อการสัญจรของเรือลดลงทำให้สัตว์น้ำใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นBack to Top ↑