บางจากฯ รับรางวัลถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 

บางจากฯ รับรางวัลถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน  พร้อมรางวัลดีเด่นสาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำจาก Thailand Corporate Excellence Awards 2022