เดอะ มอลล์ กรุ๊ป คว้า 3 รางวัลอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

เดอะมอลล์ กรุ๊ป คว้า 3 รางวัล จากโครงการ Thailand Energy Awards 2020-2021 ได้แก่ ปี 2020 เดอะมอลล์ โคราช ได้รับรางวัลด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ได้รับรางวัลด้านบุคลากร ประเภททีมงานการจัดการพลังงาน และปี 2021 เดอะมอลล์โคราช ได้รับรางวัลด้านบุคลากร ประเภททีมงานการจัด