4 ผู้นำเผย 4 เรื่อง ที่ภาคธุรกิจต้องปรับตัวให้เท่าทัน

การสร้างความแตกต่างด้วย Sustainability จะได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์ เป็นสิ่งที่ “ผู้นำ” องค์กร บนเวทีเสวนา How to Future Proof Your Business in the Name of a Better World เห็นคล้ายกัน ซึ่งธุรกิจก็ชนะ สังคมก็พัฒนาดีขึ้น

3 คำนี้ อย่ามองบน! Strategic Risk, Sustainable, License to Grow

แค่รู้สึกว่า ธุรกิจเราไม่ค่อย Healthy ต่อสังคม ย่อมมีผลกระทบถึงธุรกิจเราได้ จะด้วยเวลาที่สั้น,ยาว หรืออาจหมดโอกาสแก้ตัวก็ได้ “ความยั่งยืน” ช่วยไม่ให้เกิด Strategic Risk และ เป็น License to Grow