Browsing the "Unicorn" Tag

ภารกิจของ 88 SANDBOX สร้าง startup สายพันธุ์ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

23 December 2021 | by Panee

“โครงการนี้เราต้องการสร้างสตาร์ทอัพให้ประเทศไทยและให้กับโลก มีธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม การมี “88 Sandbox” ขึ้นมาจะช่วยเพิ่มกำลังคนที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศ….”Back to Top ↑