เงินเดือน 15,000 จ่ายสารพัด ! จะมีเงินเหลือมั้ย?

คนเกิดหลังปี 2523 รู้เรื่อง “จะไม่เป็นหนี้บัตร” ต้องทำอย่างไรบ้าง แต่ปีที่แล้วยอดสินเชื่อคงค้างบัตรเครดิตขยายตัวเพิ่ม ซึ่งภายใต้ Financial Literacy กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ยังต้องจัดหนัก“ใช้เงินเป็น” เห็นทางรวย ลดการเป็นหนี้

จากประสบการณ์อันเปี่ยมล้น ของคนหนุ่มสาววัยทำงานเมื่อปี 2530 ได้รู้ว่าการไม่มีวินัยในการใช้เงิน ส่งผลอย่างรุนแรงต่อการเป็นหนี้โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิต ซึ่ง 30 ปีต่อมาถึงวันนี้สถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง

แต่สิ่งที่แตกต่างจากเมื่ออดีตคือ การนำ Financial Literacy เข้ามาใช้ในกระบวนการสื่อสารในยุคนี้อย่างเข้มข้นผ่านทุกช่องทาง ผ่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กร

เพราะจริงๆ แล้ว การบริหารจัดการทางการเงินมีวินัย “ใช้เงินเป็น” จะรู้ว่ามีประโยชน์มาก ไม่เป็นหนี้ แถมมีสิทธิพิเศษมากมาย !

“ในฐานะผู้ให้สินเชื่อที่มีความรับผิดชอบ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้ริเริ่มโครงการ ฉลาดคิด ฉลาดใช้ โดยกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ขึ้นตั้งแต่ปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีวินัยทางการเงินที่ดี ปีที่แล้วมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินผ่านทางสื่อออนไลน์สำหรับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน และกิจกรรมประกวดสื่อให้ความรู้ทางการเงินสำหรับนักศึกษาทั่วประเทศ ปีนี้ต่อยอดขยายขอบเขตภายใต้แนวคิดใช้เงินเป็น เห็นทางรวย เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ใช้เงินเป็น รู้จักวิธีการวางแผนการเงินอย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในชีวิต”

ณญาณี เผือกขำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด และประธานชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล ขยายความต่อเนื่องถึง 3 ขั้นตอนที่จำเป็นต้องฝึกให้มีวินัย

1.ฉลาดใช้ไม่เป็นหนี้ จะต้องไม่ใช้เงินเกินตัว
2.ฉลาดใช้ให้ฝันเป็นจริง จะต้องมีอาชีพเสริม
3.ฉลาดใช้ให้เงินทำงาน จะต้องมีการออมเงิน

ทั้งนี้ การสื่อสารครั้งล่าสุด จะทำพร้อมกัน 4 กลุ่มที่เกี่ยวข้องคือ

1.กลุ่มคนทำงานรวมกลุ่มทั่วไป
2.กลุ่มลูกค้า กรุงศรี คอนซูมเมอร์
3.กลุ่มนักศึกษา
4.กลุ่มพนักงาน กรุงศรี

ในปีนี้นอกจากการให้ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊คเพจ ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ยังมีการสร้างเฟซบุ๊คกรุ๊ป ‘ชมรมคนมีตังค์’ เพื่อเป็นคอมมูนิตี้สำหรับคนที่สนใจเรื่องการบริหารเงิน รวมทั้งยังเพิ่มการจัดสัมมนาสำหรับลูกค้าของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และบุคคลทั่วไป รวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

“จากประสบการณ์ในธุรกิจของเรา พบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ วัยเริ่มทำงาน จำนวนไม่น้อย ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารการใช้จ่าย เมื่อเกิดปัญหาหนี้สิน ก็ไม่ทราบว่าต้องจัดการอย่างไร ใช้วิธีเพิกเฉย จนกลายเป็นปัญหาทางการเงินต่อเนื่อง จำเป็นที่จะต้องเร่งส่งเสริมให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งนักศึกษา และวัยเริ่มทำงาน มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารการเงิน และมีวินัยทางการเงินที่ดี”

จากแคมเปญการสื่อสารผ่านทางสื่อออนไลน์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนวัยเริ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านองค์ประกอบใหม่ที่จัดขึ้น 3 ขั้นตอน รวมถึง 4 กลุ่มที่เกี่ยวข้อง มีคอมมูนิตี้บนช่องทางสังคมออนไลน์ น่าจะช่วยเรื่อง “วินัย” การใช้เงินได้ดียิ่งขึ้น

 

Stay Connected
Latest News