นักวิทย์เซอร์เบีย สร้างแท่น LIQUID3 ใช้สาหร่ายสีเขียวสร้างโอโซน แถมดักจับคาร์บอนแทนต้นไม้

Published on 11 March 2022 | by Panee

0

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองยังคงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศให้คนเมืองรู้สึกผ่อนคลายแล้ว มันยังเป็นเสมือนเครื่องฟอกอากาศทางธรรมชาติที่จะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนเพื่อบรรเทาความรุนแรงจากภาวะโลกร้อน

แต่ด้วยข้อจำกัดบางอย่างของเมืองอาจทำให้การเพิ่มจำนวนต้นไม้เกิดอุปสรรคได้ จึงเป็นเหตุให้นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย ได้เกิดไอเดียเจ๋งๆในการออกแบบ LIQUID3 หรือ แท่นปฏิกรณ์ชีวภาพที่ใช้สาหร่ายขนาดเล็กในการสังเคราะห์แสงเพื่อผลิตก๊าซออกซิเจนและกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับติดตั้งในเมืองเพื่อทดแทนต้นไม้ที่มีจำนวนน้อย

LIQUID3 ถูกติดตั้งในเมืองเบลเกรด โดยแต่ละอันบรรจุน้ำทั้งสิ้น 600 ลิตร ซึ่งช่วยให้แท่นปฏิกรณ์ชีวภาพสามารถกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่ใกล้เคียงกับต้นไม้อายุ 10 ปี จำนวน 2 ต้น หรือ พื้นที่สีเขียวขนาด 200 ตารางเมตร และสามารถทำงานได้แม้ในช่วงหน้าหนาว โดย LIQUID3 ต้องการเพียงแหล่งกำเนิดแสงที่จะช่วยให้สาหร่ายขนาดเล็กสามารถสังเคราะห์แสงได้ตามธรรมชาติเพื่อทำหน้าที่ในการดักจับคาร์บอนเช่นเดียวกับต้นไม้ในพื้นที่เมือง

นอกจากนี้ LIQUID3 ได้รับการออกแบบที่สะท้อนถึงความยั่งยืน โดยผู้ออกแบบคำนึงถึงการใช้งานที่ก่อประสิทธิภาพสูงสุดต่อพื้นที่สาธารณะเพราะนอกจากจะเป็นเสมือนเครื่องฟอกอากาศทางธรรมชาติแล้ว มันยังเป็นทั้งที่นั่งที่ติดตั้งที่ชาร์จโทรศัพท์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนเดินทางเท้า และยังเป็นไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน และที่สำคัญยังมีส่วนช่วยให้คนเมืองที่เดินผ่านไปมาตระหนักถึงภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพื้นที่เมืองมากขึ้นด้วย

อย่างไรก็ดี LIQUID3 ยังได้รับการยอมรับด้านการออกแบบทางปฏิกิริยาชีวภาพ (Bio-reactive design) จนได้รับรางวัล Green Concept จาก Green Product Award ในปี 2022 อีกด้วย

 

credit : 
https://www.yankodesign.com/2022/02/22/serbian-scientists-install-an-urban-photo-bioreactor-to-capture-co2-and-produce-o2-just-like-trees/

Tags: , , , , , , , , , ,

Back to Top ↑