สายมูเตลู ถูกใจสิ่งนี้ เดอะมอลล์ หนุน กทม. ชวน ‘ปลูกต้นไม้มงคลประจำวันเกิด’ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งดีต่อใจและดีต่อโลก

Published on 7 June 2022 | by SKY

0

สามารถเดินไปด้วยกันได้แล้วทั้งสายอีโค และสายมูเตลู ​สำหรับผู้ชื่นชอบสร้างขวัญกำลังใจ เสริมมงคลชีวิตในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นการมูที่ทั้งดีต่อใจและดีต่อโลก อย่างการหันมาปลูกต้นไม้มงคลตามวันเกิด ที่นอกจากจะช่วยเสริมดวง เสริมมงคลแล้ว ยังช่วยดูแลโลกและขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ไปสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ หรือ Low Carbon City ได้ตามเป้าหมายอีกด้วย

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร  โดยสำนักสิ่งแวดล้อม วางเป้าหมาย​ Green Bangkok 2030 โดยมีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน​ กทม. ให้มีสัดส่วน 10 ตารางเมตรต่อคน ภายในปี 2573 ขณะที่ปัจจุบันสัดส่วนพื้นที่สีเขียวเทียบประชากรใน กทม. อยู่ที่ประมาณ 7.3 ตารางเมตรต่อคนต่อปี ​นำมาซึ่งการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน​เพื่อให้มีส่วนร่วมในการเพิ่มและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวใน กทม. อย่างยั่งยืน

โดย เดอะมอลล์กรุ๊ป หนึ่งความร่วมมือจากภาคเอกชน ​ในฐานะ GREEN RETAIL ห้างสรรพสินค้ารักษ์โลก ที่เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ UNEP มีแนวคิดดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของทาง กทม.​อย่างต่อเนื่อง

อาทิ กิจกรรมปลูกป่านิเวศในเมือง และกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำวันเกิด รวมทั้งช่วยสื่อสารพันธกิจของทาง กทม. ไปสู่ภาคประชาชน เพื่อแสดงพลังภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม และมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของต้นไม้ ผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์และสร้างสังคมสีเขียวให้ชุมชน รวมถึงให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพฯ ได้อีกทางหนึ่ง

โดยเฉพาะโครงการปลูกต้นไม้ประจำวันเกิด ที่เป็นการเชิญชวนให้ประชาชนให้ความสำคัญในการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้เกิดร่มเงา อีกทั้งช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างออกซิเจน ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมและความชื่นชอบของคนไทย ที่นิยมการเสริมความเป็นศิริมงคลต่างๆ ให้กับตัวเอง ขณะที่ในวันเกิดคนส่วนใหญ่จะนิยมทำบุญ ทำสิ่งที่ดีต่างๆ ในวันนี้กันอยู่แล้ว​ จึงพยายามรณรงค์ให้หันมาปลูกต้นไม้ในวันเกิดเพิ่มเติม พร้อมข้อมูลประกอบเกี่ยวกับต้นไม้มงคลของคนที่เกิดในแต่ละวัน โดยใครที่เกิดวันไหนก็สามารถเลือกปลูกต้นไม้ที่ตรงกับวันเกิดของตัวเอง​ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ช่วยดึงดูดให้คนหันมาสนใจปลูกต้นไม้กันเพิ่มมากขึ้นได้อีกรูปแบบหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลต้นไม้มงคลของผู้ที่เกิดในแต่ละวัน มีข้อมูลดังต่อไป

ต้นไม้มงคลของผู้ที่เกิดวันจันทร์ สีเหลืองเฟื่องฟู ได้แก่  เหลืองปรีดียาธร  ประดู่ป่า มะฮอกกานี  ช่วยเสริมบารมี  เชิดชูเกียรติ

ต้นไม้มงคลของผู้ที่เกิดวันอังคาร สีชมพูคู่ชื่น ได้แก่ ชมพูพันธุ์ทิพย์ ช่วยเสริมด้านความรัก ​สร้างความยั่งยืนมั่นคง

ต้นไม้มงคลของผู้ที่เกิดวันพุธ สีเขียวเหนี่ยวทรัพย์​ ได้แก่  ตะเคียนทอง กฤษณา  เสริมทรัพย์​ มีเงินนับยิ้มกริ่ม

ต้นไม้มงคลของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี สีส้มสดใส ​ ได้แก่ ทองกวาว แคแสด มะค่าแต้ เสริมด้านสุขภาพ ช่วยให้ห่างไกลโรค

ต้นไม้มงคลของผู้ที่เกิดวันศุกร์ สีฟ้าพาทรัพย์ ​ได้แก่ เสม็ดแดง แคนา  เสริมทรัพย์ รับไม่ขาดแคลน

ต้นไม้มงคลของผู้ที่เกิดวันเสาร์ มีม่วงหวงทรัพย์ ​ได้แก่  พะยูง อินทนิล พะยอม ช่วยเสริมทรัพย์ ด้านการเงิน

ต้นไม้มงคลของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ สีแดงแรงฤทธิ์ ได้แก่ ยางนา  หว้า กุ่มน้ำ เสริมดวง พิชิตโชค

นอกจากนี้ เดอะมอลล์ ยังร่วมสนับสนุนโครงการ Bangkok Zero Waste Park เพื่อร่วมบริหารจัดการอุทยานเบญจสิริ ให้เป็นต้นแบบสวนสาธารณะที่บริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนแห่งแรกในประเทศไทย “The First Bangkok Zero Waste Park” ผ่านการรณรงค์ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคัดแยกขยะในพื้นที่สาธารณะ  ด้วยการจัดตั้งจุดบริการคัดแยกประเภทขยะ 4 ขั้นตอน ได้แก่ เทน้ำ ถังสำหรับเทน้ำและของเหลว เพื่อลดการปนเปื้อน เพิ่มโอกาสในการนำมาใช้ใหม่, ทิ้งวัสดุรีไซเคิล แก้วพลาสติก ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม, เทเศษอาหาร เปลือกผลไม้ต่างๆ เพื่อนำไปหมักปุ๋ยชีวภาพ, ทิ้งขยะอื่นๆ ถังสำหรับขยะทั่วไป อาทิ กล่องข้าว กล่องนม แก้วกระดาษ ช้อน ส้อม ตะเกียบ ไม้เสียบลูกชิ้น เพื่อส่งต่อไปสู่กระบวนการบริหารจัดการขยะ อาทิ กระบวนการส่งขยะสู่ศูนย์รีไซเคิล เพื่อแปรรูปหรือส่งต่อไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า, กระบวนการกำจัดด้วยระบบของ กทม. เพื่อคัดแยกขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยทางเดอะมอลล์ กรุ๊ป ยังได้ขยายผลโครงการดังกล่าวไปยัง The Em District ย่านการค้าชั้นนำบนถนนสุขุมวิท ประกอบด้วย ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม (The Emporium) , ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ (The EmQuartier)  และ ดิ เอ็มสเฟียร์  (The Emsphere) ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง รวมถึงศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป จะเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกที่ได้ร่วมโครงการ “Bangkok Zero Waste Park” โดยจะจัดตั้งจุดคัดแยกประเภทขยะ เพื่อสร้างต้นแบบการจัดการขยะในพื้นที่สาธารณะอย่างยั่งยืน ขานรับนโยบายกรุงเทพมหานคร ที่มีเป้าหมายการจัดการขยะในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี  พ.ศ. 2556 – 2575  “มุ่งเน้นจัดการขยะที่แหล่งกำเนิด โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามแนวคิดของเสียเหลือศูนย์ (Zero Waste Management)”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Back to Top ↑