พาทัวร์ ‘ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์’ แชร์ประสบการณ์จริงจาก ‘ผู้ประสบภัย’​ พร้อมผนึก 5 พันธมิตร เพิ่มแรงกระเพื่อมปัญหา Climate Change

ถือเป็นหนึ่งใน ‘ผู้ประสบภัย’ จากวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 และสูญเงินลงทุนในการก่อสร้าง​โรงงานผลิตแห่งใหม่ไปกว่า 3 พันล้านบาท โดยที่ยังไม่ทันได้เดินเครื่องจักรสำหรับผลิตเครื่องดื่มล็อตแรกเลยด้วยซ้ำ

ซึ่งกลายเป็นว่า เครื่องดื่มล็อตแรกที่ออกจากโรงงานแห่งนี้ กลับไม่ใช่ชาเขียว ‘อิชิตัน’ หรือเครื่องดื่มในเครืออย่างที่ตั้งใจไว้ แต่กลับต้องเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นการผลิตน้ำดื่มเพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านโดยรอบโรงงานใน จ.พระนครศรอยุธยา ที่กำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในช่วงเวลานั้น

‘อิชิตัน’ จึงเป็นหนึ่งตัวอย่างของภาคธุรกิจที่มองเห็นและตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน หรือ Climate Change ซึ่งเป็นผลกระทบจากการที่มนุษย์ไม่ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาธรรมชาติ จนธรรมชาติเริ่มเอาคืนในรูปแบบของภัยธรรมชาติต่างๆ และสุดท้ายก็เป็นมนุษย์เองที่ได้รับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น

​หนึ่งในปณิธานของ ‘คุณตัน ภาสกรนที’ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงได้นำประสบการณ์ตรงของทางโรงงานมาถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน ‘ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงงานอิชิตันในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา มาเป็นพื้นที่จัดนิทรรศการ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงวิกฤติสภาพอากาศ และสร้างความร่วมมือในการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับพฤติกรรมเพื่อเคารพต่อธรรมชาติให้มากขึ้น

พื้นที่โดยรอบโรงงานระยะทาง 400 เมตร หรือเทียบเท่า 1 สนามฟุตบอล จึงเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ต้องการสะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในชื่อ ‘ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล’ โดยได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมมาตั้งแต่ปี 2555 หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย และโรงงานสามารถเปิดดำเนินการผลิตได้ ซึ่งตลอดการเปิดมากว่า 10 ปี รองรับผู้เยี่ยมชมเฉลี่ยปีละกว่า 1 แสนคน โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ที่ให้ความสนใจเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสัดส่วนถึง 90%  ก่อนจะปิดให้บริการเป็นระยะเวลา 3 ปี จากสถานกาณ์โควิดแพร่ระบาด และได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อช่วงต้นปี ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

ผนึก 5 พันธมิตร ต่อยอดความร่วมมือ มุ่งลดขยะฝังกลบ 

ซึ่งการ Re-opening ตันแลนด์ครั้งนี้ ได้มีการรีโนเวท เพื่อปรับปรุงพื้นที่ เทคโนโลยี และเทคนิคการจัดแสดงให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่มากขึ้น ภายใต้แนวคิด​ ‘ผลิตอย่างรับผิดชอบ บริโภคอย่างยั่งยืน’ เพื่อเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน ผ่านการจัดแสดงแบบ Immersive Technology และ Interactive AR พร้อมเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจเรื่องการเลือกบริโภคอย่างยั่งยืนให้กับคนรุ่นใหม่

นอกจากนี้ ยังได้ผนึกความร่วมมือกับอีก 5 พันธมิตร องค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมด้านความยั่งยืน ได้แก่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP), นิว อาไรวา (แบรนด์ QUALY), เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง (Feltech), อาร์ทีดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ และทิฟฟานี เดคคอร์ ในการสนับสนุนวัสดุที่มีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมาร่วมจัดแสดงและตกแต่งภายในศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ด้วย​เจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะสู่หลุมฝังกลบ ด้วยการนำมารีไซเคิล อัพไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรใหม่ และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาเหตุสำคัญของปัญหาวิกฤตสภาพอากาศ

คุณตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ได้วางคอนเซ็ปต์โรงงานแห่งนี้เป็น ​Green Factory ต้ังแต่วันแรกที่เริ่มก่อสร้าง ทั้งการนำระบบอัตโนมัติต่างๆ มาใช้ เพื่อสามารถใช้ทรัพยากรและพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด โดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Greenovation ผ่านการลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อที่รักษาคุณค่าสารอาหารได้ดีกว่าเดิม และใช้พลาสติกน้อยลงกว่าในอดีตจากเดิม 26 กรัมต่อขวด เหลือเพียง 17.5 กรัมต่อขวด รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% ทั้งขวด ฝาปิด ฉลาก และลัง เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อน Circular Economy  หรือการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) 30% ทดแทนพลาสติกใหม่ เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกลง ตามเป้าหมายการเป็นองค์กรกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 ที่อิชิตันกำหนดไว้

สำหรับพันธมิตรอีก​ 5 ราย ได้นำเสนอนวัตกรรมต่างๆ ในตันแลนด์ อาทิ SCGP ที่มุ่งมั่นวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน ด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ช่วยยืดอายุสินค้า สามารถรีไซเคิลหรือ ย่อยสลายได้ และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม​การผลิตอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมท้ัง​กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุตกแต่งอาคาร ที่มีการนำวัสดุใช้แล้วนำกลับมาใช้ไหม่ทั้งอัพไซเคิล รีไซเคิล พร้อม​ต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเกิดเป็นมูลค่าใหม่ ช่วยเพิ่ม​การรับรู้และตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมได้จากทุกองค์ประกอบหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในตันแลนด์แห่งนี้ ​ ไม่ว่าจะเป็น ​QUALY , เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง , อาร์ทีดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมทั้ง​​ ทิฟฟานี เดดคอร์  ซึ่ง​ทั้ง 3 โซน ภายในศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์​ ประกอบด้วย

TAN SFORMER

เรื่องเล่าผ่านใบชาตั้งแต่การเกิดชาบนโลกเมื่อ 5,000 ปีก่อน สู่วิวัฒนาการเทคโนโลยีการผลิตชาพร้อมดื่ม จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ชาใประเทศไทย โดยมีคุณตัน ภาสกรนที เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเติบโตและพัฒนาสู่นวัตกรรมการผลิตมาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี  รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดชาเขียวพร้อมดื่มให้เติบโตจนกลายเป็นตลาดหลักในกลุ่มเครื่องดื่มของประเทศไทยที่มีมูลค่าเป็นหลักหมื่นล้านบาท

LEAVES TO LIFE

ทุกการขับเคลื่อนของอิชิตัน ยังมีส่วนช่วยเพิ่มรอยยิ้มและคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรชาวอาข่าอีกด้วย ​​ทุกการเปิดฝาอิชิตันเป็นการสนับสนุนชุมชนอิชิต้น ช่วยให้เกษตรกรชาวอาข่ามีอาชีพอย่างมั่นคง มีมาตรฐานชีวิตที่ดีเปลี่ยนชีวิตจากครั้งหนึ่งเคยปลูกฝืนเป็นแหล่งผลิตยาเสพติด ให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

RECIRCLE

บอกเล่าการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี AR เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้เยี่ยมชมได้เข้าใจความตั้งใจของอิชิตัน กรีนแฟคทอรี่ ในการผลิตอย่างรับผิดชอบ และเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมมือในการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน รบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด อยู่อย่างคนรักกันและจะไม่ทำร้ายกัน ซึ่งอิชิตันให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ​การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ดีต่อโลก ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% รวมทั้งมีการติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาโรงงาน เพื่อนำพลังงานสะอาดมาใช้ในกระบวนการผลิต รวมทั้งการออกแบบให้มีแสงจากธรรมชาติเข้ามาในโรงงานเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน ตอกย้ำถึงกระบวนการในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในฐานะ Green Factory

​ผู้สนใจเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ นิคมโรจนะ G จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสำรองการเข้าเยี่ยมชมได้ที่ Line Official : TanLand By ICHITAN  หรือกดเพิ่มเพื่อน @tanland  พร้อมติดตามอัพเดตข้อมูลที่ FB : https://www.facebook.com/tanland.ichitan และ Tiktok : @tanlanddom

โดยผู้ที่สำรองเข้าเยี่ยมชมจะได้รับ “อิชิตัน 100% Recyclable Packaging และ rPET รุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น” เทคโนโลยี Spark AR เพื่อร่วมกันติด #Tanland #ichitanrPET แสดงเจตน์จำนงแทน “คำสัญญา” ที่จะร่วมมือกันในการลดปริมาณขยะและลดอุณหภูมิให้กับโลกของเรา

สามารถรับชม และสำรองการเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ได้ที่ : https://www.facebook.com/reel/1084898006035069

Stay Connected
Latest News