ทำความรู้จัก ‘ทับสะแก กรีนคาเฟ่ รักษ์โลก’ จากต้นแบบ​ต้นกล้าไร้ถัง เติบโตสู่ School Enterprise เป็นไม้ใหญ่สร้างรายได้ให้โรงเรียนและชุมชนได้อย่างยั่งยืน

“ทับสะแก กรีนคาเฟ่ รักษ์โลก” ร้านกาแฟกรีนดีไซน์จากวัสดุอัพไซเคิล ของโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต้นแบบการบริหารจัดการขยะแบบ ‘ทับสะแกโมเดล’ ที่สามารถลดปริมาณขยะจากเดือนละ 15 ตัน ให้เหลือเพียงแค่ 2 กิโลกรัม ภายใต้การขับเคลื่อน ‘โครงการต้นกล้าไร้ถัง’ เครือข่ายโรงเรียน CONNEXT ED ในการดูแลของซีพีออลล์

ส่องโมเดลความสำเร็จซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น ขยายเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง 2023 มุ่งสู่ 524 โรงเรียนทั่วประเทศ ส่งแนวคิด “เปลี่ยนขยะเป็นทรัพย์สิน” สู่เยาวชน-ชุมชน

การเดินหน้าบูรณาการหลักสูตรการศึกษาให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมตระหนักและใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ผ่านโครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” ยังคงเป็นโครงการที่ ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น ให้การสนับสนุนและเดินหน้าขยายเครือข่ายต่อเนื่องมุ่งสู่ 524 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีส่วนช่วยคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ผ่านกระบวนการรียูส รีไซเคิล และอัพไซเคิล จัดการ​วัสดุอินทรีย์ สร้างรายได้กลับสู่โรงเรียน พร้อมขยายสู่ชุมชน

ถอดรหัสกุญแจความสำเร็จซีพี ออลล์-เซเว่น ขับเคลื่อน CONNEXT ED ร่วมพัฒนาการศึกษา สร้างความยั่งยืนสู่กว่า 500 โรงเรียนทั่วประเทศ 

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Foundation) นับเป็นหนึ่งในความร่วมมือครั้งสำคัญของภาคเอกชน 47 องค์กรในการยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล แต่ละองค์กรที่เข้าร่วมกับมูลนิธิต่างเดินหน้าลงพื้นที่ร่วมพัฒนาการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง 

ซีพี ออลล์-เซเว่น เผยโรดแมปปี 66 พัฒนาโรงเรียน CONNEXT ED ทะลุ 569 แห่ง 140,000 คน เล็งต่อยอดการสร้าง Life Long Learning สร้างอาชีพและรายได้ยั่งยืน สู่ “School Enterprise”

ซีพี ออลล์–เซเว่น อีเลฟเว่น เผยความสำเร็จโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ปีการศึกษา 2565 สนับสนุนงบประมาณ-องค์ความรู้–อุปกรณ์การศึกษา-วัสดุอุปกรณ์-School Partner ยกระดับโรงเรียนสู่เส้นทางการสร้าง Life Long Learning สร้างอาชีพ และรายได้ยั่งยืนเพิ่มเติมแล้วอีก 111 แห่ง

‘ภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง’ ซีพี ออลล์ จับมือ 10 พันธมิตร สร้างระบบนิเวศจัดการขยะที่ใหญ่ที่สุดในไทย

ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูล​ฝอยทั่วประเทศในปี 2563 ที่ผ่านมา 27.93 ล้านตัน เท่ากับมีการสร้างขยะเฉลี่ยในแต่ละวันราว 76,529 ตัน หรือมีคนไทยสร้างขยะในทุกๆ วันรวมกว่า 1.14 กิโลกรัมต่อคน โดยมีขยะเพียง 39%  หรือ 10.85 ล้านตัน ที่มีการนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ขณะที่อีก 61% ไม่สามารถนำไปบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง มีการเล็ดลอดออกไปสู่ธรรมชาติ และส่วนหนึ่งที่มีการไหลลงสู่ทะเล ขณะที่ประเทศไทยยังถือเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุด ติด Top 5 ของโลกอีกด้วย โดยมีปริมาณขยะรวมกันมากกว่า 8 ล้านตัน

ซีพี ออลล์ ยกทัพพันธมิตรขยายเครือข่าย “ต้นกล้าไร้ถัง” 245 โรงเรียนในภาคอีสาน บูรณาการการจัดการขยะเต็มรูปแบบ

ซีพี ออลล์ยกทัพพันธมิตรขยายเครือข่ายร.ร.‘ต้นกล้าไร้ถัง’ 245 โรงเรียนในภาคอีสาน หนึ่งในโครงการที่ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น ให้การสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนผ่านโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED และร่วมยกระดับการศึกษาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Education for better life) มาอย่างต่อเนื่อง