ครบรอบ 3 ปี Carbon Markets Club ปรับตัวยุคโลกเดือดกับงาน “READY, SET, NET ZERO with Carbon Markets Club”

ครบรอบ 3 ปี Carbon Markets Club ติดอาวุธให้องค์กร และบุคคล ปรับตัวยุคโลกเดือดกับงาน “READY, SET, NET ZERO with Carbon Markets Club” จากสมาชิกตั้งต้น 11 องค์กร สู่สมาชิกประเภทองค์กรและบุคคลรวมกว่า 1,000 ราย อัพเกรดเครื่องมือประเมินคาร์บอนคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร พร้อมแพลตฟอร์มการซื้อขายคาร์บอนเครดิต  แนะนำแอปพลิเคชัน “My CF” เครื่องมือประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ส่วนบุคคล