ปตท.สผ. ใช้แท่นผลิตเก็บข้อมูลวิทยาศาสตร์ทางทะเล ช่วย​ฟื้นฟูทรัพยากรในทะเลอ่าวไทย พร้อมศึกษาผลกระทบ Climate Change

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือ PTTEP Ocean Data Platform เพื่อรวบรวมข้อมูลวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ปตท.สผ. “เพาะ” ความสุข “ปลูก” ความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้กว่า 7,600 ต้น ในโอกาสครบรอบ 38 ปี  

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. จัดกิจกรรม From We to World Planting Day 2023 “เพาะ” ความสุข “ปลูก” ความยั่งยืน เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี โดยผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมปลูกต้นไม้ในหลายพื้นที่กว่า 7,600 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการดูดซับก๊าซเรือนกระจกและลดภาวะโลกร้อน เพื่อส่งต่อความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

BEDROCK จับมือ Waylar ร่วมพัฒนาระบบแจ้งเก็บขยะอัจฉริยะ พร้อมนำร่องสนับสนุนเครื่องมือ IoT ให้กับ 3 เทศบาลชุมชนทดลองใช้จริง

บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ เบดร็อค (Bedrock) ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ภายใต้กลุ่มปตท.สผ. ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและการให้บริการแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง

ปตท.สผ. และ สผ. จับมือดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ หนุนเป้าหมายความยั่งยืนของไทย

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและมุ่งไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึง การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในระดับพื้นที่ไปยังฐานข้อมูลของประเทศไทย เช่น การส่งเสริมการดำเนินงานของภาคเอกชนในโครงการดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture, Utilization and Storage หรือ CCUS) การเพิ่มการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย และการฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคาม เป็นต้น ความร่วมมือดังกล่าวยังรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในระดับประเทศ ภูมิภาคและนานาชาติ และการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณะอีกด้วย ความร่วมมือของ ปตท.สผ. และ สผ. ในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการดำเนินงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ตามเจตนารมณ์ของทั้งสององค์กรที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างความสมดุลให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของประเทศ

PTTEP Teenergy ปลุกพลังนักอนุรักษ์รุ่นใหม่ช่วยพลิกฟื้นสิ่งแวดล้อมทางทะเล

“ค่ายนี้ทำให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวมาก จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ถึงแม้ว่าจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้ทั้งหมด แต่ก็เชื่อมั่นว่า “คนละไม้คนละมือ” จะสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นได้”

เชฟรอนบริจาค 5 แสนบาทให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ [PR.NEWS]

หนุนโครงการผ่าตัดเด็กป่วยด้วยโรคหัวใจในไทยที่ขาดทุนทรัพย์ นอกเวลาราชการ ต่อเนื่อง 6 ปี ซึ่งได้ช่วยเหลือเด็กให้ได้รับการผ่าตัดไปแล้วกว่า 350 ราย แต่ยังมีเด็กโรคหัวใจรอผ่าตัดอีกมาก

เจอแล้ว ! หุ่นยนต์ไม่ทำให้คนตกงาน

ปตท.สผ. จับมือวิศวะ มอ. เปิดตัว หุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดตัวแรกที่พัฒนาโดยคนไทย ช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและรักษาทัศนียภาพของชายหาด