สตรีแอฟริกา@ศตวรรษที่ 21 คึกคักด้วยนวัตกรรม&ความคิดสร้างสรรค์

Aduna ส่งเสริมให้สตรีแอฟริกาสร้างธุรกิจของตัวเอง โดยนำวัตถุดิบจากต้นเบาบับและต้นมะรุมมาใช้ในการผลิตของแบรนด์ Aduna ที่เร็วๆนี้ได้มีการเปิดตัวแบรนด์ในตลาด 10 แห่ง พร้อมการสร้างซัพพลายเชน