สตาร์ทอัพร้านสะดวกซักญี่ปุ่น พัฒนาเทคโนโลยี ‘ซักผ้าโดยไม่ใช้ผงซักฟอก’ พร้อมศึกษาระบบใช้น้ำซ้ำ ช่วยลดต้นทุนได้กว่า 80-90%

ร้านสะดวกซัก Wash Plus ในญี่ปุ่น พัฒนาเทคโนโลยี Wash+ Water ที่ทำให้เครื่องซักผ้าของร้าน สามารถทำความสะอาดเสื้อผ้าได้โดยที่ไม่ต้องใช้ผงซักฟอก แต่ใช้เพียงน้ำอัลคาไลน์ที่มีค่า pH ที่สูง เพื่อดักจับความสกปรกจากเสื้อผ้า ทำให้เสื้อผ้าสะอาดได้ไม่ต่างจากการใช้ผงซักฟอกในการซักแบบทั่วไป ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในธุรกิจร้านสะดวกซักและได้รับการจดสิทธิบัตรไว้ทั้งในญี่ปุ่นและในต่างประเทศ