ANA จับมือสตาร์ทอัพญี่ปุ่น เปลี่ยนแอปเปิ้ลที่เหลือจากผู้โดยสาร เป็นหนังคลุมพนักเก้าอี้บนเครื่อง

ANA จับมือ appcycle Inc. เปลี่ยน Food waste จากแอปเปิ้ลที่เหลือบนเครื่องบิน มาผลิตเป็นหนังวีแกน สำหรับคลุมที่พิงศรีษะบนเก้าอี้ในเครื่องบิน ANA Green Jet เที่ยวบินแห่งความยั่งยืนของสายการบิน All Nippon Airways