“เบซิส”ล้ำเทรนด์จับมือ”ไดกิ้น” นำนวัตกรรมแอร์สร้างมาตรฐานคุณภาพอากาศในอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่คนไทยประสบปัญหาเรื่องฝุ่นละอองPM2.5 ทำให้ผู้ประกอบหลายรายการหันมาให้ความสนใจเรื่องอากาศสะอาดในอาคาร ล่าสุด โรงเรียนนานาชาติเบซิส จับมือกับแอร์ไดกิ้น ทุ่มงบประมาณติดตั้งนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศระบบ VRVในอาคารเรียน ให้ปลอดฝุ่น พร้อมเพิ่มออกซิเจนให้อากาศสะอาด ถือเป็นอาคารต้นแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม