ดีเดย์ที่เมืองไทย”เนสกาแฟรักษ์โลก” ตอกย้ำนโยบายลดขยะพลาสติกทั่วโลก

เพื่อตอกย้ำพันธกิจระดับโลกของเนสท์เล่ที่มุ่งมั่นเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้สามารถรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ภายในปี 2025 ล่าสุดเนสท์เล่ไทยประกาศใช้ 3 บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกกับผลิตภัณฑ์เนสกาแฟ ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด เฉพาะเนสกาแฟ โพรเทค โพรสลิม ก็สามารถลดปริมาณขยะพลาสติกที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ได้ถึง 9 ตันต่อปี