มิตรผล Modern Farm the Compass ส่งผ่านนศ.เกษตร มข.

ไม่เพียงมอบทุนทรัพย์-ความรู้ ยังจุดประกายให้น้องๆ เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรของไทย และทั่วโลก รวมทั้งวิธีการทำเกษตรสมัยใหม่แบบ มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม