‘ขวดพลาสติก = อิฐก่อสร้าง’ บราเดอร์ เปลี่ยนขยะเป็น Ecobricks สร้างอาคารอเนกประสงค์ให้โรงเรียน ช่วยเหลือเด็กขาดโอกาส

“พลาสอิฐ” หรือ “อีโค่บริกส์” (Ecobricks)  คือ การนำพลาสติกชิ้นเล็กๆ อาทิ ซองพลาสติก ถุงขนม หลอด เปลือกลูกอม ฯลฯ หรือกลุ่มขยะกำพร้าที่ไม่นิยมนำไปรีไซเคิล​มาบรรจุลงในขวดพลาสติกจนแน่น และทากาวให้ขวดติดกันเป็นบล็อก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นวัสดุก่อสร้างแทนก้อนอิฐ