ครั้งแรกของอาเซียน! AIS พัฒนา E-Waste+ นำเทคโนโลยีบล็อกเชน แก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งเป้า Hub of E-Waste ของไทย

ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและผู้ให้บริการดิจิทัล AIS จึงให้ความสำคัญกับการยกระดับ​ Digital Infrastructure ของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิชิตเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้คนไทยด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มและโครงข่ายเทคโนโลยีอัจฉริยะที่แข็งแกร่ง​ ​