ภาคเอกชนต้องคิดใหม่ว่า ธุรกิจของคุณมีความหมายอะไรบ้าง ?

ทำไมธุรกิจถึงต้องมีความยั่งยืน? ด้วยความกดดันที่เพิ่มขึ้นจากผู้บริโภค ลูกจ้าง นักลงทุนและนักกิจกรรมเป็นความล้มเหลวในการรับรู้ความสามารถทางจริยธรรมจากภาครัฐ,เอกชน และด้วยเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 ของสหประชาชาติที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีภาคเอกชนต้องคิดใหม่ว่าธุรกิจของคุณมีความหมายอะไรบ้าง

Brand ใดในยุค 2016 เป็นต้นไป ได้เปลี่ยนแปลงภาวการณ์เป็นผู้นำ

ตัวแทนกว่า 2,000 รายจากกลุ่มความยั่งยืน ที่มีผู้ประกอบการ นักวางแผนด้านกลยุทธ์ของแบรนด์ นักนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้นำทางความคิดและผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงรวมตัวกันในงาน SB’18 Vancouver