“หลักอิทธิบาท 4 กับการแยกขยะ” เมื่อขยะไม่มีอยู่จริง เป็นเพียงแค่ทรัพยากรที่ถูกวางไว้ผิดที่

“ขยะไม่มีจริง แต่เป็นเพียงสิ่งที่เรามโนคติขึ้นมาเอง  ขยะเป็นแค่ทรัพยากรที่ถูกวางไว้ผิดที่เท่านั้น”  อีกหนึ่งหลักคิดจาก พระครูทิพากร อริโย รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง วัดต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะ ที่นอกจากเป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชนในพื้นที่ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ แล้ว ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และคัดแยกขยะให้กับผู้คนในชุมชน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย

ทำความรู้จัก HEXA แบรนด์​รองเท้าวีแกน ที่ตั้งปณิธานในการดำรงอยู่ ด้วยการไม่เบียดเบียนคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

หลังตัดสินใจเลิกสานต่อธุรกิจที่ได้รับช่วงต่อมาจากที่บ้าน ในการดูแลโรงงาน OEM​ กระเป๋าหนังแท้เพื่อส่งออก และหันมาทำแบรนด์รองเท้าของตัวเองที่ชื่อว่า HEXA (เฮกซ่า) ด้วยปณิธานว่า แบรนด์นี้จะต้องเป็นแบรนด์ที่เต็มไปด้วยความเมตตา และสามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่ต้องเบียนเบียนใคร ​ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งแวดล้อมก็ตาม ตามคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ที่ว่า Merciful Living โดยป็นแบรนด์ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก PETA ว่าไม่มีการเบียดเบียนชีวิต และไม่มีการใช้สัตว์มาทำการทดลองใดๆ ในกระบวนการผลิตอีกด้วย

สตาร์ทอัพอเมริกา จับมือบริษัทรถยนต์อินเดีย เร่งพัฒนาแบตเตอรี่ EV ราคาถูก ให้คนส่วนใหญ่ของโลกเข้าถึงได้

ปฏิเสธไม่ได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้ากำลังเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยลดปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนบนท้องถนน แต่ด้วยราคาที่ถือว่ายังค่อนข้างสูงมาก จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้คนทั่วไปที่อยากมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ดีต่อโลก แต่ติดที่กำลังทรัพย์มีจำกัดทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้

The Kreis Cup เปลี่ยน Coffee Waste มาเป็นถ้วยกาแฟรีไซเคิล แถมมีกลิ่นกาแฟเป็นเอกลักษณ์ด้วย

ในแต่ละปีมีปริมาณกากกาแฟจากการบริโภคมากกว่า 18 ล้านตัน แม้จะมีผู้พยายามต่อยอดด้วยการนำกากกาแฟไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ในกลุ่มคนที่รักสวยรักงามก็อาจจะนำมาผสมเป็นสูตรสำหรับใช้สครับผิว บางคนก็อาจนำไปทำเป็นปุ๋ยปลูกต้นไม้ แต่ก็ยังคงมีอีกหลายๆ คน ที่ทิ้งกากกาแฟพวกนี้ลงถังขยะไปอย่างเปล่าประโยชน์เช่นกัน