อิเกีย ชวนสาย Circular ทั่วโลก ปล่อยของ​บนเวที Make It Circular Challenge ประชันไอเดียคว้าทุนสร้างธุรกิจ 1 หมื่นยูโร

การขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวคิด Circular Economy ได้แพร่หลายไปยังหลากหลายธุรกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะภาคการผลิต ทำให้มีข้าวของเครื่องใช้หลากหลายชนิดที่ถูกผลิตขึ้นมาจากวัสดุอัพไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานนั้นๆ โดยวัสดุเหล่านั้นยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง