ไทยเบฟ ชูเยาวชน Idol ชุมชน ร่วม Clean Klong

Event หนึ่งที่เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ทำคู่ไทยเบฟ คือ River Festival 2017 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม ซึ่งเกี่ยวโยงเรื่องของน้ำ จึงตามมาด้วยกิจกรรม “คลีนคลอง” ปีนี้ขยายผลสู่การพัฒนาชุมชน และสร้างจิตสำนึกอย่างยั่งยืน